2XU etiske retningslinjer

2XU træningsbeklædning, tilbehør og materiale er produceret af forskellige leverandører og fabrikker i hele Asien. Vi har opbygget langvarige relationer gennem flere år for at etablere tillid, forventnnger og en stærk forretning.

2XU er forpligtede at sikre at alle dets externe business partners opretholder den høje standard som vi selv står for som varemærke og foretagende. 2XU´s etiske retningslinjer for leverandører definerer minimum accepterede standarder som forventes af alle produktions partnere. Det er obligatorisk at følge disse retningslinjer, både for eksisterende og potentielt fremtidige partnere. Verifikation omkring at disse retningslinjer overholdes bekræftes via årlige kontroller på stedet af 2XU; både aftalte og uanmeldte kontroller.

De forventede standarder over de områder som omfattes angives nedenfor. 2XU er forpligtede til at samarbejde med leverandører som opfylder disse krav og følger de påkrævede procedurer for at sikre de ansattes trivsel og tryghed.

  • FORBUD MOD TVANGSARBEJDE
  • FORBUD MOD BØRNEARBEJDE
  • LØN OG LØNFORHOLD OPFYLDER MINIMUM LOVKRAV
  • REGULERET ARBEJDSTID
  • INGEN DISKRIMINATION
  • ORGANISATIONSFRIHED OG KOLLEKTIV FORHANDLING
  • HYGIEJNISK OG TRYG ARBEJDSPLADS
  • BESKYTTELSE AF MILJØ
  • INGEN ANVENDELSE AF IKKE GODKENDTE UNDERLEVERANDØRER ELLER HJEMMEARBEJDERE

 

Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.