2XU etiska riktlinjer

2XU träningskläder, tillbehör och material är producerad av olika leverantörer och fabriker i hela Asien. Vi har byggt långvariga relationer under flera år för att etablera tillit, förväntningar och en stark business.

2XU är förpliktade att säkerställa att alla sina externa business partners upprätthåller den höga standarden som vi själva står för som varumärke och företag. 2XU:s etiska riktlinjer för leverantörer definierar minimum accepterade standarder som förväntas av alla produktions partners. Det är obligatoriskt att följa dessa riktlinjer, både för existerande och potentiella framtida partners. Verifikation över att riktlinjerna efterföljs bekräftas via årliga kontroller på plats av 2XU; både överenskomna och oanmälda kontroller.

De förväntade standarderna över de områden som omfattas anges nedan. 2XU är förpliktade att samarbeta med leverantörer som uppfyller dessa krav och följer de påkrävda procedurerna för att säkra anställdas trivsel och trygghet.

  • FÖRBUD MOT TVÅNGSARBETE
  • FÖRBUD MOT BARNARBETE
  • LÖN OCH LÖNEFÖRDELAR UPPFYLLER MINIMUM LAGKRAV
  • REGLERAD ARBETSTID
  • INGEN DISKRIMINERING
  • ORGANISATIONSFRIHET OCH KOLLEKTIV FÖRHANDLING
  • FÖRBUD MOT TRAKASSERING ELLER ÖVERGREPP
  • HYGIENISK OCH TRYGG ARBETSPLATS
  • SKYDD AV MILJÖN
  • INGEN ANVÄNING AV EJ GODKÄNDA UNDERLEVERANTÖRER ELLER HEMARBETARE
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.